Đăng ký tham gia

Dogs.vn

Tôi đồng ý tham gia Dogs.vn Điều khoản cam kết
Nguyễn văn quỳnh

Giống: Mixed ( Chó Lai )

Ngày giao phối: 27-12-2018

Địa điểm: Tiên mai-hương sơn -mỹ Đức-Hà nội , Hà nội

Người giao phối: Nguyễn văn quỳnh

Số điện thoại: 0917410166

Email: nguyenquynh190484@gmail.com

Trần Nghĩa

Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ

Ngày giao phối: 15-10-2018

Địa điểm: ,

Người giao phối: Trần Nghĩa

Số điện thoại: 0968442112

Email: trandinhnghia1989@gmail.com

Xem thêm
Chó mới khởi tạo
Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Quảng cáo