Trung tâm nhân giống chó bảo vệ chuyên nhân giống và huấn luyện các dòng chó bảo vệ hàng đầu thế giới như Malinois, Béc giê Hà Lan. Sở hữu những con giống Malinois nổi tiếng như Ikodo nhập pháp. Lucy, Saphira, Ran con gái Gueta nổi tiếng Việt Nam. Đặc biệt trại vừa nhập về một Béc giê Hà Lan Đen tuyền Cảnh khuyển K9 2 bằng Security danh giá. và rất nhiều Malinois cái được FCI chứng nhận.

Địa chỉ:
Ngõ 05 Nguyễn Biểu - Tp Hà Tĩnh
SĐT:
0977416686 : 0948895222

Tên chó: Ikodo ( nhà Lê Phan )Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 9/1/2013 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 70 (cm) / 40 (kg)Số chip: 250268500822783Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : VKA,BH,Giấy Nhập khẩu : FCI,


Tên chó: Ran ( nhà Lê Phan )Giới tính*:CáiNgày sinh: 12/5/2013 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 89310095000068Số xăm tai: QMG04A


Chứng chỉ: BH,Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: SaphiraGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/15/2014 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 68 (cm) / 34 (kg)Số chip: H2G001Số xăm tai: H2G001


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: LucyGiới tính*:CáiNgày sinh: 4/9/2014 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 65 (cm) / 33 (kg)Số chip: 900032002949999Số xăm tai: HGS005


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Vàng Nhà Quang VũGiới tính*:CáiNgày sinh: 11/6/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947041Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Vicky VSD Lê PhanGiới tính*:CáiNgày sinh: 11/6/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947052Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Bitcoin VSD MHGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 11/6/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947039Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Celik's Home BeastGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/21/2013 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 69 (cm) / 38 (kg)Số chip: 528210004063202Số xăm tai: BRN 24675


Chứng chỉ: Security lever 2,


Tên chó: Vện of ikodoGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/11/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002946968Số xăm tai: Noxxxx


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Queen of Đức AnhGiới tính*:CáiNgày sinh: 8/5/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947051Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Blue Nhà Hoàng DũngGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 11/6/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947047Số xăm tai: Chưa xác định


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: MenGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/11/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002946971Số xăm tai: Noxxxx


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Bina Nhà Trần ThôngGiới tính*:CáiNgày sinh: 11/6/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947042Số xăm tai: Chưa xác định


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: LuckyGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 6/18/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 90003202946980Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Ê tô Son CandoGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 2/20/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947015Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Đô (nhà Bùi Nam).Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 4/9/2014 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 65 (cm) / 32 (kg)Số chip: 900032002947056Số xăm tai: Chưa xác định


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Mack of Trọng HoàngGiới tính*:ĐựcNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947055Số xăm tai: 1234123123


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: JerryGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/7/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 65 (cm) / 29 (kg)Số chip:Số xăm tai: HGS011


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Lyberty of giáp Hà TĩnhGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/9/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 60 (cm) / 29 (kg)Số chip:Số xăm tai: HP02


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Ken of reizeGiới tính*:CáiNgày sinh: 12/19/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947010Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: BigBang Nhà Hồng QuangGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 11/6/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947057Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Rex Hai QuanGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/11/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947053Số xăm tai: Noxxxx


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: ĐÔ of Nguyễn Kim Thanh NAGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/25/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947040Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Lex ( son Ikodo )Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/11/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947046Số xăm tai: Noxxxx


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Rot 46999Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 2/20/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002946999Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Rex of Rua VangGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 8/5/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947038Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: GhostGiới tính*:CáiNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 90003202946979Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: JonesGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 6/18/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 90003202946986Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Ben ( Ikodo )Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/11/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947007Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: ky of Phạm Kiên CườngGiới tính*:CáiNgày sinh: 8/5/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947044Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Puppy of ikodoGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/11/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947013Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Rot 47016Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 2/20/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947016Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Rot 47002Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 2/20/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947002Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Rot 47017Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 2/20/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947017Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: John of Phạm Kiên CườngGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 10/17/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947045Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Putin of Sùng BNGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 8/5/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947048Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: RockyGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000325Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Miss nhà Hoàng TrườngGiới tính*:ĐựcNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 28 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ:


Tên chó: JimmyGiới tính*:CáiNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002946962Số xăm tai:


Chứng chỉ:


Tên chó: RexGiới tính*:ĐựcNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Rom nhà Hoàng TrườngGiới tính*:CáiNgày sinh: 5/24/2014 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 18 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ:


Tên chó: NanaGiới tính*:CáiNgày sinh: 4/24/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 65 (cm) / 27 (kg)Số chip: 900032002946991Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,Giấy Chứng Nhận : Trại Chó,Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Rot 47008Giới tính*:ĐựcNgày sinh: 2/20/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002947008Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: RUBYGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000335Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Mix of IkodoGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/11/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 900032002946965Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: IrisGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 6/18/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 90003202946996Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: REX nhà Hoàng TrườngGiới tính*:CáiNgày sinh: 2/20/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 16 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ:


Tên chó: SamGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 6/18/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 90003202946997Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: IssaGiới tính*:CáiNgày sinh: 8/5/2015 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 90032002947054Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: LILYGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000336Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: LukaGiới tính*:CáiNgày sinh: 7/27/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000008Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,


Tên chó: Margaux du Feu de WotanGiới tính*:CáiNgày sinh: 12/20/2013 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 972270000307242Số xăm tai: LOSH 1138020


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : VKA,Giấy Nhập khẩu : FCI,


Tên chó: TÔGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000338Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: TINA OF LÊ ANH SƠNGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000324Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Lily 1Giới tính*:CáiNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000329Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: BigoGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/2/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000092Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: DorisGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/12/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: FaceGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000334Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Celik's Home PeccaGiới tính*:CáiNgày sinh: 4/30/2012 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: BRN 21011Số xăm tai:


Chứng chỉ: PH, PSP, PFP, PDH,


Tên chó: AlexGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/2/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000091Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: LUCY OF QUANG DUGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000340Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: KONGO ( Dor Velazquez Mex.FciGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 1/7/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 939000002424733Số xăm tai: GB-9693-D


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : VKA,Giấy Nhập khẩu : FCI,


Tên chó: BunGiới tính*:CáiNgày sinh: 7/27/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ:


Tên chó: Celik's Home CaddyGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 10/18/2011 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: BRN 20353Số xăm tai:


Chứng chỉ: PH, PSP, PFP, PDH,


Tên chó: DubaiGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/11/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000055Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: SASAGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/25/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000331Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: TINA OF QUỐC HUÂNGiới tính*:CáiNgày sinh: 5/23/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: BiGiới tính*:CáiNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Ranger VSD LPGiới tính*:CáiNgày sinh: 6/18/2016 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: FOR VSD LộcGiới tính*:CáiNgày sinh: 6/13/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000408Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: ZukaGiới tính*:CáiNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Mixdir VSD Hoà GiàGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/25/2019 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893002000036482Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : VKA,Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Fiora VSD Dương QuỳnhGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/24/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000175Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: BJon VSD MalinoisGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 4/30/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Bơ VSD Nguyễn Đình CôngGiới tính*:CáiNgày sinh: 7/22/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000415Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Nicky VSD Anh HảiGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/18/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000305Số xăm tai:


Chứng chỉ: Giấy Chứng Nhận : Câu Lạc Bộ,Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Elena VSD Thanh ThảoGiới tính*:CáiNgày sinh: 4/30/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Sahla VSD Đoàn Linh BáuGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/17/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000301Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: HACHIKO VSD Chung NAGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000167Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: SHGiới tính*:CáiNgày sinh: 6/13/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Mick VSD Tài EmGiới tính*:CáiNgày sinh: 2/20/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893190050000225Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: REX VSD Chung NAGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000174Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: HÉCTOGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 6/13/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: DYLANGiới tính*:CáiNgày sinh: 6/13/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Lucky VSD MargauxGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/15/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000172Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Zin VSD Phạm Văn ThắngGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/15/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000452Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Max VSD Doãn AnhGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 4/15/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000187Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Runa VSD Nhuận ThànhGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 12/1/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: M.PAPÊGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 6/13/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: MAQUEZ VSD Chung NAGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000163Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Bêta VSD Lê PhanGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 10/25/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Cindy malinoisGiới tính*:CáiNgày sinh:Chiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Enffy VSD Vân AnhGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000451Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Rex VSD Bảo LongGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/25/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000409Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: CaBin VSD of Nguyễn Huy DuyGiới tính*:CáiNgày sinh: 1/7/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000405Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Pháo VSD Chung NAGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000180Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Tôm VSD Quý ĐứcGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000460Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: PEPSI vsd Hùng ĐNGiới tính*:CáiNgày sinh: 2/15/2017 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip:Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: Ken VSD Kts CườngGiới tính*:ĐựcNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000179Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,


Tên chó: NaNa VSD Chung NAGiới tính*:CáiNgày sinh: 3/4/2018 12:00:00 AMChiều cao/Cân nặng: 0 (cm) / 0 (kg)Số chip: 893100950000166Số xăm tai:


Chứng chỉ: Chứng Nhận : DOGS.VN,