Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
NGUYEN HUU MINH
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
8-4-1995
Địa chỉ
65 VU TUNG, WARD 2, BINH THANH DISTRICT, 65 VU TUNG, PHUONG 2, QUAN BINH THANH
Câu lạc bộ:
Hiệp hội
Trang cá nhân:
Email
nguyenhuuminh0804@gmail.com
    • CACAO
    • Giống: Welsh Corgi Pembroke
    • Ngày sinh: 20-11-2019
Người ghé thăm