Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Lê anh tuấn
Giới tính*:
Nữ
Ngày sinh:
Địa chỉ
Câu lạc bộ:
Hiệp hội
Hội những người yêu chó hà tĩnh
Trang cá nhân:
https://mobile.facebook.com/?hrc=1&refsrc=http%3A%2F%2Fh.facebook.com%2Fhr%2Fr
Email
anhtuan.angola.1990@gmail.com
  • Nana
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 24-4-2016
  • GINO
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 17-11-2016
  • volka
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 6-4-2017
  • Lady
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • Jukendo
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 6-4-2017
  • lucy.
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 6-4-2017
  • Touma.
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 6-4-2017
  • MAN SECURITY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-4-2017
  • TÚT SECURITY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-4-2017
  • MIC SECURITY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-4-2017
  • MYDO SECURITY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-4-2017
  • TÔ SECURITY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-4-2017
  • KEN SECURITY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-4-2017
  • MESSI SECURITY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-4-2017
Người ghé thăm
Tố Tâm Nguyễn

Giới tính: Nữ

Gol D Roger

Giới tính: Nam