Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Trần Nghĩa
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
10-12-1989
Địa chỉ
Câu lạc bộ:
hội những người yêu chó hà tĩnh
Hiệp hội
Kennel Vom TranNghia
Trang cá nhân:
Email
trandinhnghia1989@gmail.com
Người ghé thăm
DogsVN

Giới tính: Nam

Lê Phan

Giới tính: Nữ