Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Vietnamanh Border Collie Kennel
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
Địa chỉ
Số 7 Thạch Cầu
Câu lạc bộ:
Vietnam Border Collie Club
Hiệp hội
VKA
Trang cá nhân:
http://yeucollie.vn
Email
mr.nhuanh@yahoo.com
Người ghé thăm