Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
minh thanh
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
Địa chỉ
Câu lạc bộ:
Hiệp hội
Trang cá nhân:
Email
Vuminhthanh8587@gmail.com
  • Kim
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh: 1-1-2015
  • Mộc
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh: 1-8-2013
  • Sữa
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh: 10-11-2014
  • Đỏ
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh: 21-7-2015
  • Hoả
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh:
  • Thổ
  • Giống: Chó Phú Quốc
  • Ngày sinh: 15-11-2015
  • Trắng
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh:
  • Xám
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh:
  • Vện
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh:
  • Nắng
  • Giống: Chó H’mông cộc
  • Ngày sinh: 19-3-2016
Người ghé thăm
Nguyễn Thanh Hoàng

Giới tính: Nam

MinhThành

Giới tính: Nam