Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
MinhThành
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
Địa chỉ
Thái nguyên
Câu lạc bộ:
THÁI NGUYÊN MALINOIS CLUB
Hiệp hội
Những người nuôi chó giống Việt nam
Trang cá nhân:
Tổ 2 phường tân lập Tp thái nguyên
Email
vuminhthanh8587@gmail.com
  • Aka
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 7-9-2014
  • mymy
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 14-5-2014
  • wizrard
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 14-2-2013
  • redrose
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 17-9-2011
  • Bin
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 1-1-2016
  • Luty
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 1-1-2016
  • Zôn
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 1-1-2016
  • Sala
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 17-2-2012
  • Zoc
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • Jimmy
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • Daisy
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • Chivas
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • Tôm
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • Pop
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • Rex
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 1-1-2016
  • Mon
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
  • vodka
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 1-1-2016
  • Sets
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 7-5-2016
  • Cola
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 28-7-2016
  • Vacsa
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 28-7-2016
Người ghé thăm
Lê thanh tùng

Giới tính: Nam

Bùi văn doanh

Giới tính: Nam

Trịnh Minh Tuấn

Giới tính: Nam

Giới tính: Nữ

Phạm Công

Giới tính: Nam

Phạm xuân hiến

Giới tính: Nam

Trần Quang Tùng

Giới tính: Nam