Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Tran trong kien
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
Địa chỉ
TT.Đông Văn-Duy Tiên-Ha Nam
Câu lạc bộ:
Hiệp hội
Trang cá nhân:
Thảo Nhi
Email
trantrongkien729@gmail.com
  • Issa
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 5-8-2015
  • Face
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • Rocky
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • Lily 1
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • SASA
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • LUCY OF QUANG DU
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • LILY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • RUBY
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh: 25-3-2017
  • Bi
  • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
  • Ngày sinh:
Người ghé thăm
Trong Kien

Giới tính: Nam