Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Nguyễn Hồng Thái
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
17-2-1989
Địa chỉ
bắc yên - sơn la
Câu lạc bộ:
Son La Working Dog Traing Team
Hiệp hội
Trang cá nhân:
Email
thaihy89@gmail.com
Người ghé thăm
Trần Văn Ngọc

Giới tính: Nam