Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Dương Văn Kỷ
Giới tính*:
Nữ
Ngày sinh:
Địa chỉ
Câu lạc bộ:
Chó Bảo Vệ
Hiệp hội
Malinois Việt Nam
Trang cá nhân:
Kỷ Dương
Email
kyplayboyx8@gmail.com
Người ghé thăm