Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Hà Vương
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
Địa chỉ
Thanh Mai- Thanh Oai- Hà Nội
Câu lạc bộ:
Việt Nam Pitbull Club
Hiệp hội
Trang cá nhân:
https://www.facebook.com/havuong2708
Email
havuong0893@gmail.com
    • FORD
    • Giống: American Pitbull Terrier
    • Ngày sinh: 19-9-2017
Người ghé thăm
Nguyễn văn quỳnh

Giới tính: Nam