Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Truong Thanh Tung
Giới tính*:
Nam
Ngày sinh:
27-7-1983
Địa chỉ
164/193 Văn Cao
Câu lạc bộ:
Hiệp hội
Trang cá nhân:
https://www.facebook.com/cu.ty.792
Email
cuty277@gmail.com
Người ghé thăm