Danh bạ cá nhân:
Lê Phan
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
Email:
Trang chủ:
Địa chỉ:
Hà Tĩnh,
Ngày phối:
17-10-2015
Địa chỉ
Hà Tĩnh
Số lượng chó con:
0
Ghi chú:
Giống:
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
1-9-2013
Chiều cao/Cân nặng:
70 cm / 40 kg
Số chip:
250268500822783
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
5-12-2013
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
89310095000068
Số xăm tai:
QMG04A
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Huấn Luyện Vâng lời Cơ Bản !