Danh bạ cá nhân:
Chó Bản Địa
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
Email:
clbnnnchobandia.thainguyen@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
Phan Đình Phùng - Thái Nguyên, Thái Nguyên
Ngày phối:
4-12-2015
Địa chỉ
Phan Đình Phùng - Thái Nguyên
Số lượng chó con:
3
Ghi chú:
sinh ngày 4/3/2016
Giống:
Chó H’mông cộc
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
1-8-2013
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
893002000005135
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chó Bản Mua tại Tuyên Quang
Giống:
Chó H’mông cộc
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
10-11-2014
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chó mua tại Đồng Văn-Hà Giang
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
  • Mộc
  • 1-8-2013
  • 0 cm / 0 kg