Danh bạ cá nhân:
CườngCáo
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
Email:
vietcuong.nttn@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
,
Ngày phối:
5-4-2016
Địa chỉ
Số lượng chó con:
6
Ghi chú:
Giống:
Chó H’mông cộc
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
1-8-2013
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
893002000005135
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chó Bản Mua tại Tuyên Quang
Giống:
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
1-1-2015
Chiều cao/Cân nặng:
50 cm / 20 kg
Số chip:
893002000005110
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
  • Mộc
  • 1-8-2013
  • 0 cm / 0 kg