Danh bạ cá nhân:
MinhThành
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
Email:
vuminhthanh8587@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
Thái nguyên,
Ngày phối:
9-3-2016
Địa chỉ
Thái nguyên
Số lượng chó con:
0
Ghi chú:
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
7-9-2014
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
893002000000122
Số xăm tai:
Chưa xác định
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Bố mẹ nhập philippines và đã được điều hướng huấn luyen vâng lới tấn công bảo vệ chủ
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
17-2-2012
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
900032002946972
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chưa có ghi chú cho mục này
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
  • Aka
  • 7-9-2014
  • 0 cm / 0 kg