Danh bạ cá nhân:
Lê Việt Anh
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
0988246286
Email:
v.anh2810@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
Vinh, Nghệ An,
Ngày phối:
25-5-2016
Địa chỉ
Vinh, Nghệ An
Số lượng chó con:
10
Ghi chú:
Giống:
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
1-9-2013
Chiều cao/Cân nặng:
70 cm / 40 kg
Số chip:
250268500822783
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
7-1-2015
Chiều cao/Cân nặng:
65 cm / 29 kg
Số chip:
Số xăm tai:
HGS011
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chưa có ghi chú cho mục này