Danh bạ cá nhân:
Minh thành
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
0987210985
Email:
Vuminhthanh8587@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
Thái nguyên,
Ngày phối:
14-11-2016
Địa chỉ
Thái nguyên
Số lượng chó con:
5
Ghi chú:
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
16-6-2015
Chiều cao/Cân nặng:
65 cm / 35 kg
Số chip:
893002000002770
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chưa có ghi chú cho mục này
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
14-5-2014
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
900032002946973
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chưa có ghi chú cho mục này
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
  • Cacko
  • 16-6-2015
  • 65 cm / 35 kg