Danh bạ cá nhân:
Nguyên Bảo
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
0982112501
Email:
trangtraithucung112501@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
5 Phạm Ngọc Thạch, Nam Định
Ngày phối:
2-2-2017
Địa chỉ
5 Phạm Ngọc Thạch
Số lượng chó con:
10
Ghi chú:
Giống:
Rottweiler
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
21-8-2014
Chiều cao/Cân nặng:
67 cm / 57 kg
Số chip:
89300 20000 00187
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chưa có ghi chú cho mục này
Giống:
Rottweiler
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
10-4-2015
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chưa có ghi chú cho mục này
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
  • Bass of Nguyên Bảo
  • 21-8-2014
  • 67 cm / 57 kg