Danh bạ cá nhân:
Lê Phan
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
0977416686
Email:
Lecongha@gmail.com
Trang chủ:
http://chobaove.net
Địa chỉ:
Trung tâm huấn luyện chó bảo vệ, Hà Nội
Ngày phối:
28-3-2017
Địa chỉ
Trung tâm huấn luyện chó bảo vệ
Số lượng chó con:
0
Ghi chú:
Giống:
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
1-9-2013
Chiều cao/Cân nặng:
70 cm / 40 kg
Số chip:
250268500822783
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
20-12-2013
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
972270000307242
Số xăm tai:
LOSH 1138020
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
  • Margaux du Feu de Wotan
  • 20-12-2013
  • 0 cm / 0 kg