Danh bạ cá nhân:
abc
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
0934488490
Email:
developerandroid2015@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
Hanoi, Vietnam, Hanoi
Ngày phối:
19-11-2002
Địa chỉ
Hanoi, Vietnam
Số lượng chó con:
0
Ghi chú:
Giống:
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
1-9-2013
Chiều cao/Cân nặng:
70 cm / 40 kg
Số chip:
250268500822783
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Giống:
German Shepherd- Béc giê Ðức
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
1-7-2005
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
SZ 2181059
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú: