Danh bạ cá nhân:
Hòa Thanh
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
Email:
Trang chủ:
Địa chỉ:
Khu tập thể Yên Viên, Hà Nội
Ngày phối:
25-5-2018
Địa chỉ
Khu tập thể Yên Viên
Số lượng chó con:
0
Ghi chú:
Giống:
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
1-9-2013
Chiều cao/Cân nặng:
70 cm / 40 kg
Số chip:
250268500822783
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
30-8-2015
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
Số xăm tai:
HMF04B
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
  • Milu Hoà Thanh
  • 30-8-2015
  • 0 cm / 0 kg