Danh bạ cá nhân:
Trần Nghĩa
Hiệp hội:
Chứng nhận:
Số điện thoại:
0968442112
Email:
trandinhnghia1989@gmail.com
Trang chủ:
Địa chỉ:
,
Ngày phối:
15-10-2018
Địa chỉ
Số lượng chó con:
0
Ghi chú:
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Đực
Ngày sinh:
25-11-2015
Chiều cao/Cân nặng:
70 cm / 39 kg
Số chip:
893002000007138
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Chưa có ghi chú cho mục này
Giống:
Belgian Malinois-Béc giê bỉ
Giới tính:
Cái
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
0 cm / 0 kg
Số chip:
Số xăm tai:
Hội/nhóm:
Chứng nhận:
Chủ:
Chưa xác định
Người nhân giống:
Chưa xác định
Ghi chú:
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
  • Fanfido
  • 25-11-2015
  • 70 cm / 39 kg