Tên chó:
Talenta von der Rochele-Ranch‘s
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
12 (cm) / 12 (kg)
Số chip:
SZ227870
Số xăm tai:
Chưa xác định
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
TRONG NHAN
Địa chỉ:
Chưa xác định
Số đt:
Chưa xác định
Email:
Chưa xác định
Trang chủ:
Chưa xác định
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3