Tên chó:
Ran ( nhà Lê Phan )
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
5-12-2013
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
89310095000068
Số xăm tai:
QMG04A
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Huấn Luyện Vâng lời Cơ Bản !

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Lê Phan
Địa chỉ:
Số đt:
Email:
Lecongha@gmail.com
Trang chủ:
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
Gueta Des Feux Farouches