Tên chó:
Lego
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
12-8-2014
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Vietnamanh Border Collie Kennel
Địa chỉ:
Số 7 Thạch Cầu
Số đt:
Email:
mr.nhuanh@yahoo.com
Trang chủ:
http://yeucollie.vn
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3