Tên chó:
Sữa
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
10-11-2014
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chó mua tại Đồng Văn-Hà Giang

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
minh thanh
Địa chỉ:
Số đt:
0987210985
Email:
Vuminhthanh8587@gmail.com
Trang chủ:
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3