Tên chó:
Lives tream
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Trần Nghĩa
Địa chỉ:
Số đt:
0945022488
Email:
trandinhnghia1989@gmail.com
Trang chủ:
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3