Tên chó:
Lulu VSD Công Bằng
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
10-8-2007
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
DogsVN
Địa chỉ:
Hà Nội
Số đt:
Email:
dogsvietnam@gmail.com
Trang chủ:
http://dogs.vn
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
KONGO ( Dor Velazquez Mex.Fci