Tên chó:
MAGO
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
20-6-2019
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Phùng Đức Trung
Địa chỉ:
Số đt:
Email:
trungpd.ecogreen@gmail.com
Trang chủ:
Phùng Đức Trung
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
KONGO ( Dor Velazquez Mex.Fci