Tên chó:
CACAO
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
20-11-2019
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
893002000042615
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
NGUYEN HUU MINH
Địa chỉ:
65 VU TUNG, WARD 2, BINH THANH DISTRICT, 65 VU TUNG, PHUONG 2, QUAN BINH THANH
Số đt:
+84933228948
Email:
nguyenhuuminh0804@gmail.com
Trang chủ:
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3