Tên chó:
EGON DARK FALL
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
FCMM7315 JR80087
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Lê anh tuấn
Địa chỉ:
Số đt:
Email:
anhtuan.angola.1990@gmail.com
Trang chủ:
https://mobile.facebook.com/?hrc=1&refsrc=http%3A%2F%2Fh.facebook.com%2Fhr%2Fr
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3