Tên chó:
MIX of Lê Đăng Hậu
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
893100950001432
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Mũi 1 : 5-8-2021

Mũi 2 : 25-8-2021

Mũi 3 : 15-9-2021

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Tẩy giun : 17-7-2021

Tẩy giun : 8-8-2021

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Lê Đăng Hậu- Hải Phòng
Địa chỉ:
Chưa xác định
Số đt:
Chưa xác định
Email:
Chưa xác định
Trang chủ:
Chưa xác định