Tên chó:
MIC VSD Đinh Nho Hoàng
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
8931009500001351
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Mũi 1 : 8-8-2020

Mũi 2 : 28-8-2020

Mũi 3 : 19-9-2020

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Đinh Nho Hoàng- Hương Sơn Hà Tĩnh
Địa chỉ:
Chưa xác định
Số đt:
Chưa xác định
Email:
Chưa xác định
Trang chủ:
Chưa xác định