Cẩn trọng với 'giấy tờ tùy thân' giả cho chó thuần chủng
29-10-2015
Lễ hội thịt chó ở Trung Quốc vẫn diễn ra bất chấp phản đối
29-10-2015
CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO NHÓM CHÓ BẢN ĐỊA – SVKC LẦN 1
29-10-2015
10.000 con chó bị giết trong lễ hội ở Trung Quốc
29-10-2015
Image Slider
Chợ chó
Giống: German Shepherd- Béc giê Ðức
Giống: German Shepherd- Béc giê Ðức
Giống: German Shepherd- Béc giê Ðức
Giống: German Shepherd- Béc giê Ðức
Giống: German Shepherd- Béc giê Ðức
Giống: German Shepherd- Béc giê Ðức