Tên chó:
Ghost
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
90003202946979
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Ngô Văn Linh
Địa chỉ:
Thôn Thượng, Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương
Số đt:
0979270284
Email:
linhav18@gmail.com
Trang chủ: