Tên chó:
Ikodo ( nhà Lê Phan )
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
1-9-2013
Chiều cao/Cân nặng:
70 (cm) / 40 (kg)
Số chip:
250268500822783
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Lê Phan
Địa chỉ:
Số đt:
Email:
Lecongha@gmail.com
Trang chủ: