Tên chó:
Lucy
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
9-4-2014
Chiều cao/Cân nặng:
65 (cm) / 33 (kg)
Số chip:
900032002949999
Số xăm tai:
HGS005
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Lê Phan
Địa chỉ:
Số đt:
Email:
Lecongha@gmail.com
Trang chủ:
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
Gueta Des Feux Farouches