Tên chó:
Putin of Sùng BN
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
5-8-2015
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
900032002947048
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Nguyễn Văn Thạch
Địa chỉ:
Bắc Ninh
Số đt:
0986802864
Email:
Van.thach@samsung.com
Trang chủ:
https://www.facebook.com/thach.nguyen.75286