Tên chó:
Mix of Ikodo
Giới tính*:
Đực
Ngày sinh:
11-12-2015
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
900032002946965
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Trần Hậu Hồng
Địa chỉ:
Chưa xác định
Số đt:
Chưa xác định
Email:
Chưa xác định
Trang chủ:
Chưa xác định