Tên chó:
Zuka
Giới tính*:
Cái
Ngày sinh:
Chiều cao/Cân nặng:
0 (cm) / 0 (kg)
Số chip:
Số xăm tai:
Hiệp hội:
Lịch tiêm phòng:

Lịch tẩy giun - phòng dại:

Chưa có ghi chú cho mục này

Chủ chó 1 2 Người phối giống 1 2
Hoàng Phi Hùng
Địa chỉ:
Hà tĩnh
Số đt:
0915144576
Email:
mymeo18111002@gmail.com
Trang chủ:
Hùng Bệu